K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2021./2022. godini

Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 23/17 i 30/19) Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavljuje

K O N K U R S

za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2021./2022. godini.

Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2021./2022. godini traje od 11. juna do 18. juna 2021. godine do 16.00 sati.

Klikom na link otvarate tekst konkursa: https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/konkurs_za_upis_u_ss_-_2021-2022.pdf