(NE)ZAPOSLENOST MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI

Predmet Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava upoznaje učenike sa osnovnim karakteristikama društva. Izučava se u trećem razredu srednje škole, jer učenici u tom razredu pune 18 godina života, odnosno ostaju punoljetni. Učenici treba da prepoznaju koja je njihova uloga u društvu, odnosno šta društvo očekuje od njih i šta oni  očekuju od društva.

Kroz predmet učenici se upoznaju sa pojmovima vlasti općenito (treba li vlast ili ne, ograničena – neograničena, demokratska – nedemokratska), sa načinom organiziranja vlasti u Bosni i Hercegovini, sa ustavom kao pojmom ali i Ustavom Bosne i Hercegovine, sa civilnim društvom i njegovim karakteristikama.

Stečena znanja i vještine kroz navedene nastavne jedinke učenici sublimiraju kroz projekat Građanin. Projekat Građanin je sastavni dio Nastavnog plana i Programa predmeta, ali i kroz vannastavne aktivnosti sekciju. Učenici imaju zadatak da prepoznaju društveni problem koji ima posljedice na cijelo društvo, naročito na mlade ljude. Daju naziv problemu, istražuju problem kroz definisane korake, djeluju na vlast i nude rješenja.

Ove godine učenici su kroz sekciju Klub demokrata, mladi sociolozi odabrali za istraživanje temu

(NE)ZAPOSLENOST MLADIH U BOSNI I HERCEGOVINI.

Istraživanje se realizira po utvrđenoj metodologiji koju je definisao Civitas BiH (američka organizacija za promociju demokratije). U pandemiji Corona virusa takmičenje je organizirano online modelom. Takmičenje je organizirano na nivou srednjih škola Kantona Sarajevo. Učenici naše škole, zajedno sa svojim profesorom Suad Alić, osvojili su 6 mjesto na nivou Kantona. Škola se zahvaljuje učenicima i profesoru Aliću na njihovom radu i rezultatu koji su postigli.

Istažujući navedenu temu, učenici su došli do značajnih rezultata koje možete pogledati u prilogu.

Prilog: https://mspvps-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mspvps_mspvps_edu_ba/EeIicgE3pv5AqyEUZQKQicIBpucmD5X7XIZriQAMqhFcZA?e=MHVmRv