Učenici koji nisu upisani niti u jednu srednju školu u toku online upisa, omogućeno je da lično predaju dokumentaciju za jedan od smjerova u našoj školi

Učenici koji nisu upisani niti u jednu srednju školu u toku online upisa, omogućeno je da lično predaju dokumentaciju za jedan od smjerova.

Smjerovi u kojima je ostalo slobodno mjesto:

– Farmer  (klikom možete dobiti opširnije informacije za smjer) – smjer za koji je omogućeno stipendiranje učenika

– Prerađivač mlijeka (klikom možete dobiti opširnije informacije za smjer) 

– Voćar-vinogradar-vinar (klikom možete dobiti opširnije informacije za smjer)