Veterinarski tehničar

Zanimanje: Veterinarski tehničar

sa zadovoljstvom ćemo vam predstaviti osnove zanimanja veterinarski tehničar  budućim učenicima,njihovim roditeljima i svakom drugom zainteresovanom. Posmatran sa pedagoško stručnog aspekta tekst prezentacije obima posla veterinarskog tehničara pisan je na osnovu nastavnih planova i programa našeg smjera i aplikativan je na sve vrste domaćih, divljih i egzotičnih životinja koje se gaje u ovom podneblju. Svakako nezaobilazno je učestovanje našeg stručnog profila u poslovima i samostalnom vođenju DDD, vođenju salona za njegu i šišanje pasa, učestovanje u radu higijensko epidemioloških službi i drugih servisa, laboratorija za kontrolu kvalitete i higijene namirnica animalnog porijekla kao i savjetodavna ulogu u vođenju različitih zanimljivih radnih postupaka u pčelarstvu, ribarstvu i uzgoju kućnih ljubimaca.Učenjem predmeta zaraznih bolesti tokom dvije godine upoznaju se  sa osnovama bakteriologije, virusologije i mikologije  sa akcentom na imunologiju. Nakon što apsolviraju ovo gradivo  upoznaju se sa specifičnostima zaraznih bolesti od dijagnostike do aplikacije terapije.
Trudimo se s ljubavlju da učenike od početnih koraka upoznamo  sa anatomijom životinjskog tijela od mišića, skeleta  do organa i sistema svih organa kao i načinom funkcionisanja fizioloških procesa u organizmu domaćih životinja do pojave simptoma bolesti i njihovih prepoznavanja. Izuzetna pažnja se posvjećuje porijeklu domaćih životinja, rasama ili pasminama sa akcentom  na autohtone bosanskohercegovačke te načinima uzgoja,njege i ishrane istih. Učenici imaju mogućnost da odaberu izborni predmet koji ih uvodi u svijet akvaristike ili da prošire znanje u radu sa kućnim ljubimcima kao i da spoznaju  osnovne karakteristike pčelarstva i uzgoja riba. Tokom  četiri godine stručne predmete prate časovi Praktične nastave gdje se naši učenici obučavaju za rad sa relevantnim dijagnostičkim metodama u veterinarskoj praksi od elektronskog mikroskopiranja, vađenja krvi, do općih i specijalističkih metoda, postavljanja dijagnoza odnosno aktivnog učešća u toj radnoj sekvenci.. Škola zaključuje sporazume o naučno-istraživakoj, obrazovnoj i tehničkoj saradnji za održavanje praktične nastave.
Naši učenici svoju praksu obavljaju

Veterinarski Fakultet, Univerzitet u Sarajevu;
KJKP “Park” Sarajevo-rekreativno zabavni centar i ZOO vrt  Sarajevo, Pionirska  dolina;
Rekreativno udruženje“Planinski konj” Sarajevo- ergela konja
KJP Poljoprivredno dobro Butmir;

Veterinarske stanice” City Vet”,” Ketti”,” Vetlife”;Vet Centar d.o.o
KJP “Veterinarska stanica” d.o.o Sarajevo

Mikrobiološko-hemijski laboratorij
Frizerski salon za pse “Ivana”
Učenici imaju mogućnost izbora najaktuelnijih tema za stručno- istraživačke radove, projekte i seminarske za maturski rad gdje imaju mogućnost da se afirmišu na područjima koja ih zanimaju.

Prezentacija:

Prezentacija na engleskom jeziku: