Farmer

ZANIMANJE FARMER

Farmer organizuje, nadgleda i usklađuje stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim stočarskim preduzećima i na privatnim poljoprivrednim stočarskim gazdinstvima.

Za obavljanje poslova farmera, potrebno je završiti srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i odbranom završnog rada. Učenici uz određene uslove mogu nastaviti dalje obrazovanje za četverogodišnja zanimanja, koje im omogućava nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Farmer uzgaja goveda, što obuhvata njegovanje i hranjenje rasplodnih junica i bikova, muznih krava, te tovljenje teladi i junadi. Također radi na uzgoju, hranidbi, rasplodu i tovu ovaca i koza, te raznih vrsta peradi. Bavi se također i proizvodnjom mlijeka, te konzumnih jaja i jaja za rasplod.

Ljubav prema životinjama pridonosi zadovoljstvu u radu i uspješnom obavljanju posla. Srodno zanimanje farmeru je poljoprivredni tehničar.

Farmeri se mogu zaposliti na stočarskim farmama te mljekarama i tvornicama prehrambenih proizvoda. Mogu otvoriti i vlastite farme i mljekare, brinuti se o životinjama u lovištima, zoološkim vrtovima, konjičkim klubovima i veterinarskim stanicama.