Online upis za smjer: FARMER

ZANIMANJE FARMER

Farmer organizuje, nadgleda i usklađuje stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim stočarskim preduzećima i na privatnim poljoprivrednim stočarskim gazdinstvima.

Za obavljanje poslova farmera, potrebno je završiti srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i odbranom završnog rada. Učenici uz određene uslove mogu nastaviti dalje obrazovanje za četverogodišnja zanimanja, koje im omogućava nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Farmer uzgaja goveda, što obuhvata njegovanje i hranjenje rasplodnih junica i bikova, muznih krava, te tovljenje teladi i junadi. Također radi na uzgoju, hranidbi, rasplodu i tovu ovaca i koza, te raznih vrsta peradi. Bavi se također i proizvodnjom mlijeka, te konzumnih jaja i jaja za rasplod.

Ljubav prema životinjama pridonosi zadovoljstvu u radu i uspješnom obavljanju posla. Srodno zanimanje farmeru je poljoprivredni tehničar.

Farmeri se mogu zaposliti na stočarskim farmama te mljekarama i tvornicama prehrambenih proizvoda. Mogu otvoriti i vlastite farme i mljekare, brinuti se o životinjama u lovištima, zoološkim vrtovima, konjičkim klubovima i veterinarskim stanicama.

Nakon završetka obrazovanja za smjer farmer učenici mogu aplicirati da nastave četvrtu godinu kao redovni učenici za Veterinarskog tehničara ili Poljoprivrednog tehničara.

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 10/20 i 18/20) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog razreda i učenicima drugog razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2020/2021. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo ministar za obrazovanje, nauku i mlade, raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED I UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U DRUGI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO.

Stipendiju mogu ostvariti učenici koji konkurišu u srednje škole za stručno obrazovanje i obuku za zanimanja farmer.