INFORMACIJA ZA UČENIKE

Učenici koji su izgubili lozinku za pristup aplikaciji office 365 mogu prijaviti grešku na broj:

Tel:+387 33 262 900

(svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati) 

Nije potrebno da učenici dolaze u školu.