Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Cijenjeni,

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo zbog praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti izazvane novim koronavirusom koji je proglašena zaraznom bolešću, čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na danas održanoj sjednici donio je naredbu kojom se preciznije definira i nalaže postupanje javnih subjekata i pojedinaca u trenutnim okolnostima.
– Od danas je na snazi naredba Kriznog štaba Kantona Sarajevo: Otkazuju se javna okupljanja s više od 250 učesnika.
– Nalaže se bolničkim ustanovama u Kantonu Sarajevo da zabrane posjete bolnicama, kao i u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju djecu, mlade i stare osobe na području Kantona.
– Nalaže se zdravstvenim ustanovama otkazivanje nastave za đake srednjih zdravstvenih škola i studente fakulteta zdravstvenih usmjerenja.
Shodno navedenom, potrebno je da se srednje škole zdravstvenog usmjerenja pridržavaju naredbe, na način da se obustavi realiziranje praktične nastave koje se izvodi u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo.
– Osobe koje imaju akutne respiratorne simptome i febrilna stanja, a nisu pod zdravstvenim nadzorom, nemaju istoriju putovanja u ugrožena područja, u prethodnih 14 dana, kao ni kontakt s osobama koje su putovale u ugrožena područja, potrebno je da pozovu dežurne brojeve telefona nadležnih domova zdravlja Kantona Sarajevo, kako bi dobile savjet i instrukcije za daljnje postupanje.
– Samoinicijativni odlazak u Hitnu medicinsku pomoć ili urgentne centre Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i KCUS-a je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH.

– Nalaže se osobama koje su posljednjih 14 dana boravile u zemljama koje su ugrožena zarazom novim koronavirusom (posebno Kini, Italiji, Južnoj Koreji i Iranu, a i sva druga
ugrožena područja), a nisu prošle sanitarnu kontrolu na graničnim prijelazima i nemaju izdato rješenje o zdravstvenom nadzoru/samoizolaciji, da se obavezno telefonski jave nadležnoj epidemiološkoj službi Zavoda za javno zdravstvo KS na otvorene brojeve telefona, u cilju uspostavljanja zdravstvenog nadzora i vođenja registra. Neprovođenje ove mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti podliježe krivičnoj odgovornosti.
– Svim nastavnicima i učenicima u javnim i privatnim osnovnim i srednjim školama, koji imaju simptome respiratornih bolesti, upućen je nalog da ne dolaze u školu. Isto se odnosi na odgajatelje i djecu u obdaništima, javnim i privatnim. Nepridržavanje je kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH.
Još jednom podsjećamo na preporuke za građane Federacije Bosne i Hercegovine, koje je izdala Služba za epidemiologiju Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Opće mjere prevencije od respiratornih bolesti:
•Često prati ruke vodom i sapunom(najmanje 20 sekundi) ili koristiti sredstava za čišćenje ruku na bazi alkohola (min.69%);
•Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom –baciti maramicu odmahnakon korištenja i oprati ruke;
•Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama;
•Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu(razmak od 1m);
•Svakodnevno očistiti i dezinficirati površine koje se često dodiruju. Očistiti i dezinficirati površine kupaonice i WC-a barem jednom dnevno;
Preporuke su podložne promjenama i usklađivat će se prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji.
Potrebno je da se sve osnovne i srednje škole u potpunosti pridržavaju datih naredbi te da prate upute i savjete o poduzimanju preventivnih mjera koje preporučuje Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Federalni zavod za javno zdravstvo.