U Parlamentu BiH obilježen Dan ljudskih prava

Mreža za izgradnju mira i Info centar Evropske unije u BiH obilježili su Dan ljudskih prava zajedno sa više od 600 učenika/ca iz čitave Bosne i Hercegovine. Zajedno sa učenicima, zvaničnici Evropske unije, ambasadori zemalja članica Evropske unije, predstavnici međunarodnih organizacija i civilnog društva u Bosni i Hercegovini istakli su značaj poštivanja i uvažavanja osnovnih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Profesor Alić Suad i učenici naše škole u posjeti Parlamentu BiH

Ljudska prava, demokratija i vladavina prava su osnovni principi Evropske unije. Poštivanje ljudskih prava preduvjet je za zemlje koje teže pridruživanju Evropskoj uniji. Evropska unija kontinuirano podržava napore organizacija i institucija usmjerene na osiguravanje zaštite osnovnih ljudskih prava, kroz projekte, inicijative i zagovaračke aktivnosti. Događaj je podrška učenicima, školama i mladim aktivistima širom Bosne i Hercegovine u njihovim naporima zaštite ljudskih prava.