Predavanje za učenike Prve gimnazije na temu “zdrava prehrana”

U spomen na dan utemeljenja Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), 16. 10.  obilježava se Svjetski dan hrane. Na taj način promovira se globalni značaj hrane te potreba za osiguranjem dovoljne količine nutritivne hrane za sve. Učenici IV-razreda, smjera nutricionist tehničar zajedno sa profesoricom Suadom Karić održali su predavanje na temu  “zdrava prehrana” i upoznali učenike Prve gimnazije o značaju hrane.