OBAVJEŠTENJE

Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo izmjenjen je kalendar za školsku 2019./2020. godinu i predviđeno je da petak (04.10.2019. godinu) bude radni, a nenastavni dan zbog obilježavanja Dana nastavnika.

Sretan Dan nastavnika!