Očistimo planetu zemlju za 1 dan

Članovi ekološke sekcije sa voditeljicom prof. Suadom Karić učestvovalu su u akciji “Očistimo planetu zemlju za 1 dan” U akciji je učestvovalo 30 učenika članova sekcije.