Pozorište kao sastavni dio odgojno-obrazovnog procesa

Planom i programom rada škole planirana je posjeta Narodnom pozorištu Sarajevo. Kao i do sada posjete se realiziraju dva termina, zbog ograničenog kapaciteta sjedišta pozorišta i velikog broja naših učenika.

Učenici druge smjene ( I- 2,4,7,8  II- 1,2,5,6,8   III- 1,3,4 ) su u srijedu, 29.05.2019. god.,sa početkom u 19:30 sati, gledali baletnu predstavu “Don Quijote” u koreografiji i režiji Ronalda Savkovića. Predstava je rađena na temelju jednog od najvećih književnih djela u historiji svjetske literature “Don Quijote” španskog pisca Miguela de Cervantesa. Kao predložak za baletni libreto izabrana je jedna epizoda o ljubavi Basilia i Quiterije iz drugog dijela Cervantesovog romana u kojem se govori o tome kako je lukavi mladić Basilio na prevaru dobio ruku svoje drage Quitarije.