TERMINI POLAGANJA MATURSKIH ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2018/2019. godine

Klikom na tekst u boji otvarate termine polaganja.

TERMINI POLAGANJA MATURSKIH ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠK 2018/2019.godine

 

TERMINI POLAGANJA POPRAVNOG ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU MATURANTI ŠKOLSKE 2018/2019 GODINE

 

VAŽNO

PREMA PRAVILNIKU O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE/ ZAVRŠNOG ISPITA ČL .12. UČENICI  SU OSLOBOĐENI POLAGANJA PISMENOG /ESEJA/ ISPITA .

USLOVI ZA OSLOBAĐANJE OD POLAGANJA SU :

1. ODLIČAN USPJEH U prvom,drugom,trećem i četvrtom razredu

2. PRIMJERNO VLADANJE U prvom,drugom,trećem i četvrtom razredu

3. OCJENA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI,HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI,SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI U prvom,drugom,trećem i četvrtom razredu 5,00.

Taj uslov su stekli sledeći učenici:

IV1 POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR

Prezime i ime učenika  BUKVIĆ ALMEDINA
uspjeh I- 4,87 II-5,00 III- 5,00 Iv-4,90
B,H,S,J iKnj I -5,00 II- 5,00 III- 5,00 IV-500

 

IV2 PREHRAMBENI TEHNIČAR

  Prezime i ime učenika  ZAHIRAGIĆ ANESA
uspjeh I- 5,00 II-5,00 III- 5,00 Iv-5,00
B,H,S,J iKnj I -5,00 II- 5,00 III- 5,00 IV-500
         
ŠAHOVIĆ MERISA
uspjeh I- 4,80 II-4,85 III- 5,00 Iv-5,00
B,H,S,J iKnj I -5,00 II- 5,00 III- 5,00 IV-500

 

IV3 NUTRICIONIST TEHNIČAR

Prezime i ime učenika  DRMALA MEDINA
uspjeh I- 4,60 II-4,57 III- 4,77 Iv-4,92
B,H,S,J iKnj I -5,00 II- 5,00 III- 5,00 IV-500
MRGUDA ENVERA
I- 4,60 II-4,57 III- 4,54 Iv-4,77
I -5,00 II- 5,00 III- 5,00 IV-500

 

IV4 VETERINARSKI TEHNIČAR

Prezime i ime učenika  BORIĆ AJLA
uspjeh I- 5,00 II-5,00 III- 5,00 Iv-5,00
B,H,S,J iKnj I -5,00 II- 5,00 III- 5,00 IV-500

 

 

IV5 KOZMETIČKI TEHNIČAR

KRASNIĆ ALMA
uspjeh I- 4,79 II-4,65 III- 4,75 Iv-4,83
B,H,S,J iKnj I -5,00 II- 5,00 III- 5,00 IV-500

 

 

ZANATI

III9 FRIZER

Prezime i ime učenika  BUKVIĆ ALMEDINA
uspjeh I- 4,87 II-5,00 III- 5,00 Iv-4,90
B,H,S,J iKnj I -5,00 II- 5,00 III- 5,00 IV-500