P R O J E K T S E D M I C A

 

GODIŠNJIM PLANOM I PROGRAMOM RADA ŠKOLE JE PLANIRANA PROJEKT SEDMICA I REALIZOVAT ĆE SE

 OD 20.05. DO 24.05. 2019. GODINE.POD STALNIM NADZOROM I UPUTAMA NASTAVNIKA ŠKOLE

U OKVIRU PROJEKAT SEDMICE ODRŽAT ĆE SE SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:

U UTORAK 21.05. 2019 G. TAKMIČENJE UČENIKA U MALOM NOGOMETU SA POČETKOM U 1200 SATI

U SRIJEDU 22.05.2019.G.TAKMIČENJE UČENIKA U KOŠARCI SA POČETKOM U 1200 SATI.

 U ČETVRTAK 23.05. 2019 GODINE:

-DANI OTVORENIH VRATA OD 10 DO 1400 SATI.

-TAKMIČENJE UČENIKA IZ STRUKE SA POČETKOM U 1000 SATI

-POSJETA UČENIKA PRVIH RAZREDA OD 1000 DO 1230 SATI

POSJETA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA OD 1100 DO 1300 SATI

– POSJETA UČENIKA DRUGIH I TREĆIH RAZREDA OD 1200 DO 1400 SATI