Posjeta NutriCENTRU

Dva razreda Nutricionista tehničara u organizaciji prof. Suade Karić i Čengić Nevenka posjetili su nutricionistički centar NutriCENTAR u Mostaru. Učenici su imali priliku da se upoznaju sa nutricionističkom praksom.