Svjetski dan hrane

Povodom Svjetskog dana hrane, organizovali smo aktivnu nastavnu metodu “posjetilac u razredu” kroz radionicu i predavanje na temu pravilne prehrane.
Imali smo posebnu čast ugostiti našu najbolju nuzricionisticu u BiH sa impozantnim akademskim obrazovanjem iz oblasti nutricionizma !

Hvala draga Amela Ivkovic O’Reilly na podršci.