Realizacija praktične nastave na imanju Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo

Već dugi niz godina škola ima odličnu saradnju sa Federalnim zavodom za poljoprivredu Sarajevo,  koja se realizira kroz obavljanje prakse učenika poljoprivredne i  prehrambene struke, kao i nutricionista tehničara. Tokom cijele sedmice, kao dio praktične nastave, učenici i profesori beru jabuke na imanju. Dio ubranih jabuka zavod je ustupio školi na upotrebu. Učenici smjera pekar će u školskoj radionici praviti pitu od jabuka, voćni kolač, a drugi dio će biti upotrijebljen za pravljenje soka. Primjer obostrano korisne saradnje! Hvala Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo!