Nova lokacija za realizaciju praktične nastave za učenike poljoprivredne struke

 

Realizacija praktične nastave za učenike poljoprivredne struke u novoj  šk. 2018./2019.  god. se odvija na novoj lokaciji  u okviru firme  KJKP  “Park” d.o.o. Sarajevo  (Sokolović- Kolonija)

Ovo je novi izazov za školu i učenike u planiranju i realizaciji zadataka na novom terenu. Također se zahvaljujemo KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo na dosadašnjoj saradnji i pruženoj prilici- riječi su direktora škole mr. Suada Alića