Posjeta kongres ishrana budućnosti

U organizaciji prof. Suade Karić i pratnji prof. Nevenka Čengića sa 43 učenika smijera Nutricionist tehničar posjetili su Novi Sad i prisustvovali dvodnevnom Kongresu Ishrana budućnosti.
Prof. Suada Karić kao počasni gost Kongresa, pored gradonačelnika Novog Sada obratila se na Kongresu i prenijela pozdrave kolektiva naše škole.
Učenici su imali priliku da čuju različite  teme vezane uz hranu, ishranu ali i iz oblasti psihologije i sveukupnog pozitivnog razvoja ličnosti.