Obilježavanje Sedmice borbe protiv tuberkuloze

Svaka treća sedmica u septembru mjesecu se tradicionalno u svijetu obilježava kao sedmica borbe protiv tuberkuloze s ciljem da se podigne svijest javnosti o ovoj bolesti i učine napori kako bi se ona iskorijenila.Ove godine sedmica borbe protiv tuberkuloze se obilježavala pod sloganom „ Znanjem suzbijmo tuberkulozu“.

I ove godine članovi sekcije za prvu pomoć i javno zdravstvo obilježili ovu sedmicu različitim aktivnostima koje uključuje aktivnosti na smanjenju stigme, diskriminacije, marginalizacije i olakšanju pristupa zdravstvenoj skrbi.

Voditelj aktivnosti je profesorica dr.Amina Ibrahimović-Mahmutović uz saradnju sa Crvenim križom općine Stari grad koji su organizirali tematska predavanja i info pult na kojem je distribuiran informativno-edukativni materijal i doplatne markice u apoenu od 0.50 KM.Gosti su našim učenicima dijelili jabuke u svrhu promocije zdravog načina ishrane i zdravih stilova života.