Obilježavanje Svjetskog dana prve pomoći 2017

Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine, druge subote u septembru a njegovo obilježavanje je pokrenuto od strane Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) u 2000. godini.

11. septembra 2017. godine i u našoj školi članovi Sekcije za prvu pomoć i javno zdravstvo su ovaj dan obilježili adekvatnim predavanjima i tematskim radionicama. Događaji i aktivnosti koji su se održali na ovaj dan fokusirani su na obuke iz prve pomoći. Ovogodišnja tema svih aktivnosti je „Akcidentna stanja u svakodnevnom životu“

Voditelj aktivnosti je profesorica dr.Amina Ibrahimović-Mahmutović uz saradnju sa Crvenim križom općine Stari Grad i nacionalnim instruktorom za prvu pomoć dipl.med.teh. Jasminom Nikšićem koji su bili aktivno uključeni u realizaciju.